Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Bölümümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz TASPINAR'ın 2023-1-BG01-KA210-VET-8E38E911 nolu ‘STEM ve Mutfak Fantezileri’ projesi kabul edilmiştir.

Bölümümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz TASPINAR'ın 2023-1-BG01-KA210-VET-8E38E911 nolu ‘STEM ve Mutfak Fantezileri’ projesi kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği tarafından desteklenecek olan 2023-1-BG01-KA210-VET-8E38E911 nolu ‘STEM ve Mutfak Fantezileri’ projesi, STEM eğitimini teşvik etmeyi, yerel kimliği korumayı ve genel eğitim ve mesleki eğitim sektörlerinin sektörler arası iş birliğini, gelişimini ve çekiciliğini teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa düzeyinde öncü olan 60000 Avroluk küçük ölçekli bir ortaklık projesidir. 

İş birliği ortaklığın amacı, küreselleşen dünyada kaybolan kültürel çeşitliliğe STEM tekniklerinin entegrasyonu ile AB düzeyinde kapasite geliştirmeyi amaçlayan model bir ortaklık kurmak amaçlamaktadır. STEM ve Mutfak Fantezileri Projesi, Bulgaristan, İtalya ve Türkiye'deki ortakların ihtiyaçlarını belirleyerek, bu amaçla spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir hedefler doğrultusunda mutfak kültürünün geliştirilmesine, tanıtılmasına ve paylaşılmasına katkı sağlayan bir projedir.

Proje küçük ölçekli bir gastronomi projesi olup, üç ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek ve 12 ay sürecektir. Projenin COMU yürütücülüğünü Prof. Dr. Hasan Arslan yapacaktır. Araştırmacı olarak Turizm Fakültesinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Doç. Dr. Oğuz Taşpınar, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Öğr. Gör. Zeynep Ceren Akkök ve Lapseki Meslek Yüksekokulundan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür bulunmaktadır.