Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İşbaşı Eğitim Uygulaması

İşbaşı Eğitim Uygulaması

Ekler

Dosya Hazırlama Süreci.pdf
Ek1.docx
İşbaşı Uygulama ve Staj Yönergesi.pdf
İşletmelerde Mesleki Eğitim Uygulama Dosyası.docx
İşyeri Değişikliği Talep Formu.docx
Mesleki Eğitim Uygulama Kabul Formu.docx
Sözleşme.docx