Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Akademik Personel

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Ünvan

Adı Soyadı      

Dâhili Numarası           

E-posta

Oda Numarası

Prof. Dr.

Ferah ÖZKÖK

11025-11029

fozkokcomu.edu.tr

Z20-C08

Doç. Dr.

Serdar SÜNNETÇİOĞLU

11024

serdarsunnetcioglucomu.edu.tr

Z15

Doç. Dr.

Oğuz TAŞPINAR

11018

oguztaspinarcomu.edu.tr

Z08

Doç. Dr.

İlker  TÜRKERİ

11020

ilker.turkericomu.edu.tr

Z14

Dr. Öğr. Üyesi

Müesser KORKMAZ (13-b/4)

11027

m.cesurkorkmazcomu.edu.tr

Z18

Dr. Öğr. Üyesi Erhan BABAÇ   erhan.babaccomu.edu.tr Z09