Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Akademik Personel

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Ünvan Adı Soyadı Dahili Numarası -Posta Oda Numarası
Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK 11025-11029 fozkokcomu.edu.tr Z20-C08
Doç. Dr. Serdar SÜNNETÇİOĞLU 11024 serdarsunnetcioglucomu.edu.tr

Z15

 Dr. Öğr.Üyesi Oğuz TAŞPINAR

11023

oguztaspinarcomu.edu.tr Z14
Arş. Gör. Ümit ÇARBUĞA 11020 umitcarbugacomu.edu.tr Z09