Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Stratejik Eylem Planı

Bölüm stratejik eylem planına aşağıda bulunan dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Ekler

GMS Stratejik Planı ve Performans Göstergeleri.pdf
GMS 2023 stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu.pdf
GMS Stratejik Eylem Planı.docx