Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Öz Değerlendirme Raporu

Ekler

2022 Yılı Öz Değerlendirme Raporu_Yüksek Lisans (Umis çıktısı).pdf
2022 Yılı Öz Değerlendirme Raporu_Lisans (Umis çıktısı).pdf
2022 Yılı Özdeğerlendirme Raporu_Lisans.pdf
2022 ylı Özdeğerlendirme raporu yüksek lisans_pdf.pdf
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ÖDR YÜKSEK LİSANS.pdf
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ÖDR 2023 lisans.pdf