Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Öz Değerlendirme Raporu

Ekler

Öz Değerlendirme Raporu (Yüksek Lisans).pdf.pdf
Özdeğerlendirme raporu lisans.pdf