Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Kurumsal Bilgiler

Dekanımız

Merhaba,

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak  1992 yılında eğitim – öğretim faaliyetine başlayan Fakültemiz, 28 yıllık deneyimi ile  günümüze kadar ikibini aşkın mezunu ile Turizm Sektöründe önemli bir yer edinmiş bulunmaktadır.

Dört yıllık;

 • Turizm İşletmeciliği 
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Lisans bölümlerimiz

ile

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalına bağlı

 • Turizm İşletmeciliği Doktora Programı
 • Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalına bağlı

 • Turizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalına bağlı

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

ile eğitim öğretim faaliyetimizi sürdürüyoruz.  

Sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki derslerin yanı sıra, öğrencilerimiz yoğun bir İngilizce ile ikinci lisan olarak Almanca, Rusça, Japonca, Fransızca ve İtalyanca dillerinde birisini öğrenme imkanına sahip olarak mesleki yaşama hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz, Erasmus, Mevlana ve Farabi öğrenci değişim programları ile öğretim hayatlarının bir bölümünü başka bir ülkede ve üniversitede geçirerek, yeni deneyimler kazanabilmektedirler.

Misyonumuz; turizm sektöründe deneyim sahibi, güncel gelişmeleri yakından takip eden, bilimsel gelişmeye katkı sağlayan tecrübeli kadrosu ile sektörün sorunlarına çözüm üretecek, turizm işletmelerinin gereksinimlerini karşılayacak teorik ve pratik altyapıya sahip, uygulamayı bilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen girişimci bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmektir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip, tercih edilen, yüksek katma değerde bilgi üreten, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime yön verebilen, mezunlarının turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetim kademelerinde etkin olduğu, girişimci ve yenilikçi bir fakülte olmak ve bunu sürdürmek ise vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Dünyayı olumsuz olarak etkileyen Covid’19 salgınının en kısa zamanda tehdit olmaktan çıkması, toplumun ve bireylerin gerekli önlemlere uymasıyla mümkün olacaktır. Üniversitemiz ve Fakültemizde öğretim programımız Covid’19 gereklerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmakta,  tedbirlere titizlikle uyulmaktadır.

Sağlık ve esenlik dileklerimle,

Prof. Dr. Mustafa BOZ

         Dekan V.

Tarihçe

Bölüm ilk olarak 2018-2019 Akademik Yılı itibarıyla Turizm Fakültesi bünyesinde öğrenci alımına başlamıştır. İlk olarak 20 olarak belirlenen kontenjan bir sonraki yılda 40 ve içinde bulunduğumuz 2020-2021 Akademik Yılı’nda ise 50 olarak belirlenmiştir.  Bölümün özel kullanımına tahsis edilmiş 4 adet derslik mevcut olup, bunların tamamında projeksiyon cihazı, bilgisayar ve ses sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca fakülte binasında diğer bölümlerle ortak kullanılan 23 adet derslik bulunmaktadır. Uygulama derslerinin yürütülmesi için özel olarak tasarlanmış ve 2019 yılında kullanıma açılmış olan uygulama mutfağı 12 öğrenci kapasitesinin yanı sıra geniş bir ekipman çeşitliliğine sahiptir. Uygulama mutfağının mevcut durumu ve ekipman kapsamı ile modern/klasik gastronomi uygulamalarının neredeyse tamamına uygun koşullar sağladığı düşünülmektedir.

Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Mustafa BOZ  Dekan V.
Prof. Dr. Erol DURAN Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. İlker TÜRKERİ Dekan Yardımcısı
 İlhan YAVUZ Fakülte Sekreteri

Misyon ve Vizyon

Misyon

Bilimsel ve mesleki gelişimde; yaratıcı düşünme, girişimci olma, bilimin üstünlüğü, toplumsal fayda sağlama, etik değerleri dikkate alma ve yeniliklere açık olma ilkelerine bağlı kalarak; kaliteli akademik çalışmalar ortaya koymak ve bilimsel ve ekonomik zenginliğe katkı sağlayacak nitelikli eğitim sağlamak.

Vizyon

Gastronomi ve mutfak sanatları alanında öğrencileri ve akademisyen kadrosu ile bulunduğu bölgede ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir program olmak.

 

Hedef ve Amaç

Hedef

Bilimsel ve mesleki anlamda donanımlı, kurumun değerlerini benimsemiş mezunlar vermek,

Akademik anlamda alanda yenilikler getirecek ve toplumsal fayda sağlayacak nitelikte çalışmalar yapmak,

Resmi ve özel kuruluşlarla eğitim sürecini ve eğitim sonrası süreci kapsayan işbirliği anlaşmaları yapmak,

Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde alanında saygın kuruluşlarında görev alabilmesini sağlamak.

Amaç

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün temel amacı ülkemizde gelişen turizm sektörüne gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek, kalifiye, genç mutfak yöneticileri yetiştirmektir. Bölümün diğer bir amacı da zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda korunmasını sağlamak ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtmaktır. Dört yıllık lisans programı süresince öğrencilere temel beslenme ilkelerinden başlayarak en ileri seviyeye kadar yiyecek- içecek işletmeciliği ve gastronomi ile ilgili tüm önemli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.  Lisans programı süresince öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi, yemek pişirme teknikleri ve Türk ve dünya mutfakları hakkında eğitim verilmektedir.  Yiyecek-içecek yönetimi ve yemek pişirme teknikleri derslerinin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi planlanmış bununla da öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.  Bölümün eğitim dili Türkçe olmakla birlikte öğrencilere dört yıllık eğitim süresi boyunca zorunlu olarak İngilizce ve Fransızca/İtalyanca/Japonca dillerinden birisi zorunlu seçmeli yabancı dil olarak verilmektedir. Klasik yemek pişirme teknikleri, Fransız, Türk, Osmanlı, Akdeniz, uluslararası ve modern mutfak teknikleri uygulamalı olarak verilmektedir. Pastacılık sanatı, çikolata hazırlama teknikleri, şarapçılığa giriş gibi diğer pratik derslerin yanında yiyecek içecek tarihi, dünya mutfak kültürü, turizm ve yiyecek içecek sosyolojisi gibi teorik derslerle mutfak sanatı ve kültürü değişik perspektiflerle derinlemesine uygulamalı ve teorik olarak incelenmektedir. Temel gastronomi ve mutfak eğitiminin yanında Türk yiyecek içecek kültürünün ve Türk Mutfağının geliştirilmesine katkıda bulunulması ve tüm dünyaya tanıtılması bölümün en temel amaçlarındandır.

Fiziki İmkanlar

Bölümümüz uygulama derslerinin yoğunlukta olduğu bir bölümdür. Uygulama derslerinin yürütülebilmesi adına 1 adet uygulama mutfağı bulunmaktadır. Uygulama derslerinin yürütülmesi için özel olarak tasarlanmış ve 2019 yılında kullanıma açılmış olan uygulama mutfağı 12 öğrenci kapasitesinin yanı sıra geniş bir ekipman çeşitliliğine sahiptir. Uygulama mutfağı çağın gereklerine uygun, modern gastronomi ve geleneksel gastronomi tekniklerinin icra edilebilmesi elverişli donanımlara sahiptir. Uygulama mutfağına ait görsellere kanıtlarda yer verilmiştir. Ek olarak, fakülte binasında bulunan 4 adet derslik bölümün kullanımına verilmiştir. Fakülte binasında bulunan diğer dersklikler, toplantı ve seminer salonları ve bilgisayar laboratuvarları ihtiyaç halinde bölüm tarafından kullanılabilmektedir. Bölüm öğrencileri ve akademik kadrosu üniversite kütüphanesinden faydalanabilmektedir. Kampüste bulunan merkezi kütüphane yaklaşık 8000 m2 kapalı alanda 1000 kişilik oturma alanı 17 km raf uzunluğuna sahip zengin basılı ve elektronik koleksiyonu ile kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmektedir. Kütüphane arşivinde bulunan pek çok kaynağa internet üzerinden erişim sağlanabilmekte, çeşitli veri tabanları ile yapılan anlaşmalarla güncel dergilere ulaşma olanağı sunulmaktadır. ÇOMÜ Merkez Kütüphanesi gerçek anlamda 7 gün 24 saat hizmet veren bir kütüphanedir. Gece veya gündüz istediğiniz vakitte kütüphaneye gelerek, çalışmalarınızı burada sürdürebilirsiniz. Kütüphanemiz resmi tatil günleri dahil olmak üzere hizmet vermektedir.

Swot Analizi

 

 

 

 

Öğrenci Sayılarımız

YIL ÖĞRENCİ SAYISI
2019-2020 51
2020-2021 71
2021-2022 66
2022-2023 79
2023-2024 64
TOPLAM 330

 

 

 

Oryantasyon

Bölümümüze kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerimize akademik yılın açıldığı ilk haftalarda oryantasyon eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda üniversite ve kampüs hayatı, bölümün misyonu ve vizyonu, değerleri bölümdeki dersler ve yapılan sosyal etinlikler ile ilgili bilgiler verilmektedir.

 

Bölümümüze yeni atanan Doç. Dr. İlker Türkeri için bölümümüz öüretim üyeleri tarafından oryantasyon toplantısı yapılmıştır.

 

 

Temel Politikalar ve Öncelikler

Süreç Akış Şeması ve Görev Tanımları

Teşlilat Şeması ve İş Akışı

Süreç El Kitabı

İletişim