Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Komisyonlar

ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK (Başkan)

Doç. Dr. Serdar SÜNNETÇİOĞLU (Üye)

Doç. Dr. Oğuz TAŞPINAR (Üye)

 

 

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜNNETÇİOĞLU (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan GÖKDEMİR

Arş. Gör. Buket BULUK

Arş. Gör. Ümit ÇARBUĞA

 

 

MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜNNETÇİOĞLU(Koordinatör)

Prof. Dr. Mustafa BOZ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan GÖKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR

 

KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Erol DURAN  (Başkan)

Doç. Dr. Murat AKSU  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR (Üye)

Doç. Dr. Okan MERCAN (Bölüm Temsilcisi)

Doç Dr. Bekir EŞİTTİ (Bölüm Temsilcisi)

Arş. Gör. Ümit ÇARBUĞA (Bölüm Temsilcisi)

Kalite Güvencesi Alt Komisyon Üyeleri 

Prof. Dr. Mustafa BOZ

Doç. Dr. Erol DURAN 

Doç. Dr. Erol DURAN 

Doç. Dr. Murat AKSU 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR 

Kalite Güvencesi Temsilcileri

Doç. Dr. Erol DURAN

Dr. Öğr. Üyesi Halil KORKMAZ

 

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK İNCELEME KOMİSYONU

Konaklama İşl.

Doç. Dr. Tülay GÜZEL (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Erol DURAN

Dr. Öğr. Üyesi Gencay SAATCI

Seyahat İşl. ve Turizm Rehb.

Doç. Dr. Lütfi ATAY (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Halil KORKMAZ 

Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof.  Dr. Ferah ÖZKÖK (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Serdar SÜNNETÇİOĞLU

Doç. Dr. Oğuz TAŞPINAR

 

MEZUNİYET VE SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONU

Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR

Dr. Öğr. Üyesi Gencay SAATCI

Arş. Gör. Dr. Buket BULUK

Fakülte Sekreteri İlhan YAVUZ

 

BOLOGNA VE AKTS KOMİSYONU

Prof. Dr. Mustafa BOZ (Başkan)

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Serkan TÜRKMEN

Arş. Gör. Buket BULUK

Arş. Gör. Ümit ÇARBUĞA

 

BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

Başkan

Doç. Dr. Serdar SÜNNETÇİOĞLU

Üye

Doç. Dr. Oğuz TAŞPINAR

Üye

Doç. Dr. İlker TÜRKERİ

 

AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU-(Kriter Değerlendirme)-Atama Komisyonunda Değerlendirme yapan

Prof. Dr. Mustafa BOZ  (Başkan)

Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ

Doç. Dr. Erol DURAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR (Yedek Üye)

 

AKADEMİK KADRO BAŞVURU VE ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa BOZ

Doç. Dr. Lütfi ATAY

Doç. Dr. Tülay GÜZEL (Yedek Üye)

 

BURS KOMİSYONU

 Doç. Dr. Erol DURAN (Başkan)

Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM

Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR

 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ (Başkan)

Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

 

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

Doç. Dr. Erol DURAN(Başkan)

Prof.  Dr. Ferah ÖZKÖK

Prof. Dr. Mustafa BOZ

Doç. Dr. Lütfi ATAY

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

 

SATIN ALMA KOMİSYONU (FAKÜLTE KOMİSYONU)

 Öğr. Gör. Hıdır BAŞAR (Başkan)

Doç. Dr. Oğuz TAŞPINAR

Arş. Gör. Ümit ÇARBUĞA